Meta
Deutsch francais english Foto's montage en afstelling dobby voor 16 schachten
Home > Over weefgetouwen > Dobby > foto's
Stel de linker en rechter zijstukken samen met telkens 2 poten en een regel. Het houten tapje in de groef
van de poot positioneert de regel op de juiste hoogte. Gebruik de zeskantbouten en een steeksleutel nr 13.
Monteer op het rechter zijstuk de 2 houders van de as met handwiel (steeksleutel nr 10).
Schuif, indien gedemonteerd, de houders, klosjes en trappers op de as.
De ogen van de bouten op de trappers komen aan de bovenkant, de houders met de moeren aan de bovenkant.
Monteer de houder met de trappers achteraan tussen linker- en rechter zijstuk met 2 inbusbouten.
Daarna kan je de dobby-mechaniek tussen de zijstukken plaatsen en vastschroeven 8 inbusbouten
6 x 70 mm, 4 langs elke kant.
Daarna kan het getouw op het dobby-onderstel geplaatst worden.
Zorg ervoor dat de onderste metalen staven van de
schachten elk in een aluminium profiel zitten.
Aan elke poot van het onderstel zit een haakje
dat je rond de regel van het getouw kan haken.
Vooraan moet de metalen hefboom verbonden
worden met de linker en rechter trapper d.m.v.
2 kettingen. Zorg dat de trappers juist boven
de grond hangen in de laagste stand.
Meer naar achter aan de linkerkant moeten de 2
kettingen verbonden worden met de 2 kleine trappertjes
en de spiraalveer met het oog achter op de brede trapper.
In de laagste stand van de brede trapper moeten de
kleine trappers bediend kunnen worden.
Je kan de trommel met de kieslatjes
langs de rechter zijkant uit de dobby
halen.
Met een nijptang kan je de
metalen pennetjes in de gaatjes
steken of eruit halen.
Let op de richting waarin de
pennetjes staan.
Plaats de trommel terug, leg
de riem terug op de riemschijven
en blokkeer de trommel met de
schuifjes voor en achter.
Op het latje dat gelijk komt met
de bovenkant van de regel, kan je
het nummer van het aktieve latje
zien (hier 19).
Het handwiel vooraan met cijfers
kan je aanpassen aan de trommel
(draai de zwarte knop eerst los).
Als je de trapper volledig in duwt, duwt het 'mes' (platte metalen staaf) de ingedrukte haken omhoog.
Die duwen dan weer de schachten omhoog. Je kan de hoogte van de sprong wijzigen.
Gebruik 2 sleutels nr 13 (voor moer en tegenmoer). Je kan de bout (van de verbinding tussen mes en hefboom)
op een andere plaats in de groef vastzetten.
Doe dat aan de voorkant en aan de achterkant in gelijke mate.
Achteraan zit een spiraalveer. Die helpt als je de
trapper induwt om de schachten omhoog te laten
gaan. Je kan die aanspannen of losser zetten.
Aan de voorkant zit een houten hefboom met
kogellager, die er voor zorgt dat de trommel in de
juiste positie blijft.
Die kan je bijregelen door de lager te verschuiven.
Als de schachten omhoog
gaan, draait een pal tussen
2 nokken zodat de trommel
niet verdraait.
De kant van de nok met
nummer (hier 19) moet op
dezelfde hoogte liggen als
de bovenzijde van het kader.
De trommel wordt verdraaid d.m.v. 2 houten
pallen, de linker pal laat de trommel vooruit
draaien, de rechter laat die achteruit draaien.
Die pallen mogen niet vast zitten.
De houten pallen zitten op een plank die heen en
weer kan schommelen, zorg dat de bevestigingsbouten
een beetje los zitten. De beweging van die plank wordt
begrensd door 2 bouten die versteld kunnen worden
(best niet veranderen).
Het trapeziumvormig tussenstuk is verbonden
met de kleine trappers via 2 kettingen.
Een spiraalveer (naar de brede trapper) zorgt ervoor
dat de schommel terugkeert naar zijn neutrale positie.
Die kan je aanspannen indien nodig.
Als er zich een blokkering voordoet tussen de trommel
met pennetjes en de haken, kan je de haken deblokkeren.
Haal de as bovenaan (dwars op de haken) uit de dobby.
Dat kan met behulp van een hamer en doorslag.
Daarna kan je de haken naar boven toe eruit trekken.

Een mogelijke oorzaak van een blokkering is
het loskomen van één van de bouten die de metalen
hefbomen vastmaken op de as, voor en achter.
Het mes dat de haken omhoog duwt, moet in rustpositie
horizontaal in de laagste stand staan. Is dat niet het
geval, zet dan de bouten 2 en 3 los.
Controleer of de inbusbout (1)
(vooraan en achteraan) goed vast zit.
Dat past in een gat in de as die beide
hefbomen verbindt.
Als het mes horizontaal op het hout rust (4), kan je de verstelbouten (3)
met een sleutel nr 13 vastzetten, daarna de bouten (2) met een sleutel nr 17.
Doe dat gelijktijdig aan de voorkant en aan de achterkant.