De applicatie die u uitvoert, wordt geblokkeerd omdat de applicatie niet voldoet aan de beveiligingsrichtlijnen die in Java 7 update 51 zijn geïmplementeerd.

TIJDELIJKE OPLOSSING

Het wordt ten zeerste aangeraden dit type applicaties niet uit te voeren. Als u deze apps toch wilt uitvoeren, doe dat dan alleen als u zich bewust bent van de risico's en gevolgen.
Als tijdelijke oplossing kunt u met de functie 'Lijst met uitgezonderde websites' de applicaties uitvoeren die door de beveiligingsinstellingen worden geblokkeerd.
Wanneer u de URL van de geblokkeerde applicatie toevoegt aan de lijst met uitgezonderde websites kan deze met enkele waarschuwingen worden uitgevoerd.

Vanaf Java 7 Update 40 kunt u het Java-besturingspaneel vinden via het menu 'Start' van Windows.

Open het menu Start van Windows.
Klik op Programma's (Alle apps in Windows 10)
Zoek de Java-programmalijst.
Klik op Java configureren om het Java-besturingspaneel te starten.

Andere methode om het Java-configuratiescherm te openen
Klik op de knop Start van Windows.
Voer in het zoekvak het volgende in:
Besturingssysteem Windows 32-bits: c:\Program Files\Java\jre7\bin\javacpl.exe
Besturingssysteem Windows 64-bits: c:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javacpl.exe

Het Java-besturingspaneel starten in Mac OS X (10.7.3 en hoger)

Klik op het Apple pictogram linksboven in het scherm.
Ga naar System Preferences (Systeemvoorkeuren).
Klik op het Java-pictogram om het Java-besturingspaneel te openen.

Een URL toevoegen

Klik op de knop Edit Site List (Lijst met websites bewerken).
Klik op Add (Toevoegen) in het venster 'Exception Site List' (Lijst met uitgezonderde websites).
Klik in het lege veld onder het veld 'Location' (Locatie) om de URL in te voeren.
De URL: http://weefgetouwenmeta.be/weven/weefprogramma.php/MetaWeave2.8.jar
Klik op OK om de URL op te slaan die u hebt ingevoerd. Als u op Cancel (Annuleren) klikt, worden de URL's niet opgeslagen.
Klik op Continue (Doorgaan) in het dialoogvenster 'Security Warning' (Beveiligingswaarschuwing).

https://java.com/nl/download/help/exception_sitelist.html